Wind op zee

Wat doet TenneT om de energietransitie verder te brengen? We willen meer duurzame stroom, maar we gebruiken ook steeds meer. Dus er moet veel veranderen om veel groene stroom te krijgen.

Windmolens op land zie je al regelmatig. Maar om iedereen van groene stroom te voorzien kunnen we niet het hele land volbouwen met windmolens. Sommige mensen willen liever geen windmolen in de buurt van hun huis of vinden zo’n rij windmolens bij elkaar niet mooi. Daarom worden er grote windparken op zee gebouwd. Bij het bouwen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met natuur en andere activiteiten op zee, denk aan de visserij. Op zee staan en komen steeds meer windmolens. Deze windparken zorgen ervoor dat miljoenen huishoudens van stroom worden voorzien. In 2030 komt 40 procent van de elektriciteit die we nodig hebben van windmolens op zee. TenneT zorgt ervoor dat al die op zee duurzaam opgewekte elektriciteit via kabels door de zee getransporteerd wordt naar land. Sommige windmolenparken liggen wel meer dan 60 kilometer uit de kust.  En wist je dat sommige windmolens tot wel 200 meter hoog zijn? Dat is tweederde van de Eiffeltoren.

Energieverbruik

Op dit moment gebruiken we 15% aan duurzame energie. Dat is dus stroom die is opgewekt via zonnepanelen of windturbines. Uiteindelijk willen we dat alle energie die we nodig hebben duurzaam wordt opgewekt.