Thema- en werkgroepen

Thema- en werkgroepen

Themagroep Communicatie & Zichtbaarheid

In het afgelopen jaar hebben we niet actief deelgenomen aan afdelings- of werkoverleggen. We laten het graag aan de nieuwe OR over om dit na de implementatie van Transforming TenneT eventueel weer op te pakken. Onze ‘lunch met de OR’ hebben we wel periodiek gedaan. Hiervoor hebben we actief nieuwe medewerkers benaderd en we merken dat ze dit moment van reflectie waarderen. Zie jij nog andere mogelijkheden om onze zichtbaarheid of communicatie te verbeteren? Kom dan eens langs of bel met het OR-secretariaat.

“Ik vind de OR soms wat onzichtbaar. Ik zou graag meer face-to-face contact willen zien.” Ine van der Pluijm

Themagroep Uitdager HR

Het doel van deze themagroep is om HRC uit te dagen om management en de medewerker gelijkwaardig te behandelen en om de OR vroegtijdig bij HR-beleid te betrekken. In het afgelopen jaar hebben we onder andere de volgende zaken onder de aandacht van HRC gebracht.

  • Vastleggen van afspraken voor een medewerker met een vast contract die op een tijdelijke functie solliciteert (vast op flex).
  • Stimuleren om ook op andere dagen dan de vrijdag thuis te werken.
  • Bijdragen aan cultuurverandering die naast de organisatiewijziging in Transforming TenneT ook nodig is.

Werkgroep PM-concept

We hebben met de instemming voor het nieuwe PM-concept voor (senior) managers een aantal voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden moeten onze zorgen over de communicatie, de praktische toepasbaarheid van het concept en de verdere ontwikkeling van people management vaardigheden wegnemen. Een evaluatie van het proces in het eerste jaar en de daaruit voortvloeiende verbeterpunten moesten leiden tot de implementatie voor de rest van de medewerkers. Wat ons betreft bleek uit deze evaluatie dat zowel het concept als de organisatie nog niet rijp zijn om het concept voor de overige medewerkers toe te passen. Vanwege Transforming TenneT en de veranderingen die dat voor de organisatie met zich meebrengt is besloten om de uitrol van het nieuwe concept uit te stellen.

Themagroep cao-TSO

We hebben veel geleerd van onze rol bij de totstandkoming van de eerste cao-TSO in 2019. Deze ervaring hadden wij graag willen gebruiken in volgende cao-trajecten. Helaas bleken zowel de board als de bonden niet bereid om ons een andere rol dan die van toehoorder te gunnen. Reden voor ons om te besluiten helemaal geen deel te hebben aan het onderhandelingsproces dat medio 2019 van start ging. De themagroep cao-TSO is dan ook opgeheven.