Over ons

Over ons

Ondernemingsraad TenneT TSO B.V. 2016-2020

Missie

Wij streven proactief naar een gezonde balans tussen medewerker- en organisatiebelang, waarbij we het personeel als het kapitaal van de onderneming zien.

Visie

We werken samen in een succesvolle organisatie op basis van vertrouwen, waarin openheid, verantwoordelijkheid en het gelijkwaardigheidsbeginsel worden gestimuleerd.

Speerpunten

  • Een vanzelfsprekende positie van de OR binnen de organisatie.
  • Duurzaam inzetbaar plus tot een succes maken.
  • Vertrouwen verder vergroten.
  • Faciliterende managementstijl stimuleren.
  • Een sterk OR-team vormen, waarbij we een voorbeeld zijn voor de organisatie.

De OR die per 1 maart 2020 is aangetreden, publiceert na de zomer zijn missie, visie en speerpunten.

Wie kun je waarvoor benaderen?

Op onze pagina's op in.TenneT.eu vind je meer documentatie over onze taken en bevoegdheden. Organisatie en werkwijze van de OR die per 1 maart 2020 is aangetreden worden in juni gepubliceerd. Tot dat moment blijven de commissies AVP, VGWM en Organisatie/DI+ in de huidige vorm en samenstelling voortbestaan.

Dagelijks bestuur en ambtelijk secretariaat

De eerste ingang naar de OR, niet alleen voor medewerkers maar ook voor HRC en leidinggevenden die een onderwerp onder de aandacht van de OR willen brengen. Mailbox: SecretariaatOndernemingsraad@tennet.eu Contactpersonen: Mieke Lantsink, tel. 2650 en Petra van Leeuwen, tel. 1212

Commissie Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid

Voor vragen of opmerkingen over de uitvoering van bestaande arbeidsvoorwaarden en bedrijfseigen regelingen en regelingen en procedures op het gebied van werving en selectie, functiewaardering, beoordeling en opleiding en loopbaanontwikkeling. Interim-voorzitter: Johan Ebbers

Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu

Voor vragen over de naleving binnen TenneT van de voorschriften (o.a. krachtens de Arbeidsomstandighedenwet) ter bescherming van de veiligheid, de gezondheid, het welzijn en milieu. Interim-voorzitter: Roel van Hees

Commissie Organisatie/DI+

Voor vragen over voorgenomen in- en externe reorganisaties, pre-mobiliteit, fusies, overnames, dochterondernemingen en de introductie of wijziging van management- / bestuur rollen. Interim-voorzitter: Ebart van den Berg