Jaarverslag ondernemingsraad

Maart 2019 - maart 2020 - TenneT TSO B.V.

Jaarverslag ondernemingsraad

Maart 2019 - maart 2020 - TenneT TSO B.V.

Een roerig jaar

Het laatste zittingsjaar was er één om niet snel te vergeten. Alle zeilen moesten worden bijgezet om het advies- en instemmingstraject voor Transforming TenneT te doorlopen en af te ronden. Het is aan de nieuwe OR om de implementatie te volgen en te bewaken dat onze adviezen en voorwaarden worden gevolgd. We wensen de nieuwe OR heel veel succes! We zijn het jaar geëindigd aan het begin van de coronacrisis in Nederland. Dat vraagt veel van ons allemaal. De maatregelen hebben een groot effect op onze manier van werken. Ineens werkt een groot deel van onze collega's structureel thuis en raken we gewend aan samenwerken op afstand via telefoon, Jabber en videoconference. En voor velen is het multitasken, want met de sluiting van scholen en kinderopvang kwam ook de zorg voor en begeleiding van de kinderen erbij! Ook voor het opstellen van dit jaarverslag hebben we ons aangepast. Een deel van de interviews is via videoconference gedaan en de filmpjes zijn gemaakt met inachtneming van alle coronaregels. Het thema voor dit jaarverslag was maritiem getint, maar foto's in die sfeer waren nu niet haalbaar. Daarom hebben we gekozen voor foto's die passen bij het tijdsbeeld van de coronacrisis. We wensen je veel lees- en kijkplezier.

“Je zit niet altijd tegenover elkaar, je zit heel vaak naast elkaar. Je hebt gezamenlijke doelstellingen.” Peter Hoekendijk

Colofon

Dit jaarverslag is een onafhankelijke uitgave van de ondernemingsraad van TenneT TSO B.V. Fotografie/video Babet Hogervorst Fotografie Vormgeving Loep ontwerp, Arnhem Redactie interviews Claske Helders-van der Veer Teksten Mieke Lantsink en Petra van Leeuwen Redactie OR-secretariaat Redactieadres SecretariaatOndernemingsraad@tennet.eu