Commissie Organisatie

Afgelopen jaar hebben we, behalve voor Transforming TenneT, geen adviezen uitgebracht. Wel zijn we met informatienotities geïnformeerd over twee kleine organisatiewijzigingen. De commissie heeft voor beide een reactie opgesteld. Voor uitgebreide informatie over wat, waarom en kun je kijken op onze pagina's op in.TenneT.eu

We hebben deelgenomen in een aantal begeleidingscommissies Duurzaam Inzetbaar Plus. We hebben ook op regelmatige basis overleg gevoerd met de senior manager van GS, om de wijzigingen op deze afdeling te kunnen volgen.

Informatienotities

Over de volgende organisatiewijzigingen zijn we geïnformeerd met informatienotities. Adviesaanvragen waren hier niet nodig vanwege de beperkte gevolgen voor organisatie en/of personeel. Tenzij anders vermeld volgden de medewerkers het werk en zagen we geen bezwaar tegen de wijzigingen.

  • Herindeling bij Information Management/IMO: er worden drie value streams (teams) opgezet die zich richten op de bedrijfsonderdelen System & Market, Asset Chain en Enabling (overige, voornamelijk ondersteunende afdelingen). De personele consequenties zijn beperkt; de medewerkers van wie de functie informatiemanager vervalt zijn voorkeurskandidaat voor de drie nieuwe functies streamlead.
  • Tijdelijk team Programma Veldvervanging: de veldvervanging is in de komende jaren voor GFO-N het belangrijkste programma, niet alleen qua omvang maar ook qua investering (EUR 2 miljard). Door het inrichten van een tijdelijk dedicated team met een duidelijke focus wil GFO-N dit programma goed van de grond krijgen.