Commissie Financiën

Onze adviezen over investeringen en kredieten worden voorbereid door de commissie Financiën. Zij beoordeelt financiële stukken en geeft inzicht in de consequenties van investeringen en kredieten voor de financiële continuïteit van TenneT Holding B.V., TenneT TSO B.V. en de dochtermaatschappijen. Voor investeringen beperken we ons tot adviezen over niet-gereguleerde investeringen boven EUR 50 miljoen. Voor uitgebreide informatie over wat, waarom en hoe kun je kijken op de onze pagina's op in.TenneT.eu

Adviezen

Verhogen Revolving Credit Facility

Gerard Kits heeft ons uitgelegd dat er gezien het forse capex-programma jaarlijks een grote financieringsbehoefte is. TenneT wil een gediversifieerde kalender hebben voor het vervallen van financieringstermijnen, om te voorkomen dat er ineens te veel geherfinancierd moet worden. Ook wil TenneT voldoende liquide middelen en gecommitteerde kredietfaciliteiten hebben om de komende 12 maanden te kunnen financieren. Dit is de basis voor het uitbreiden c.q. de herfinanciering van de Revolving Credit Facility. We hebben geadviseerd om hier volgens het voornemen uitvoering aan te geven.

Financing plan 2020

Op grond van een uitgebreide toelichting van Gerard Kits hebben we geadviseerd uitvoering te geven aan het voorgenomen Financing plan voor 2020. De transacties passen binnen het Mid Term Plan 2020-2022.

Investeringen

De commissie Financiën wordt elk kwartaal bijgepraat over de projectbudgetten van nieuwe en lopende investeringen.

Rapportages

Elk kwartaal krijgt onze commissie Financiën een toelichting op de kwartaalcijfers. Zodra het (half) jaarverslag is verschenen krijgt zij ook hierop een toelichting.