Commissie Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid

Onze commissie Arbeidsvoorwaarden en Personeelsbeleid (AVP) bereidt de instemmingen op haar vakgebied voor ons voor. De commissie voert hiervoor voornamelijk overleg met medewerkers van de afdeling Corporate Human Resource (HRC). In de volgende artikelen lees je waarmee de commissie zich bezighoudt en waarmee we al of niet hebben ingestemd en waarom. Voor uitgebreide informatie over wat, waarom en hoe kun je kijken naar onze pagina's op in.TenneT.eu

Instemmingen

Invoering roosters bedrijfsvoeringscentrum Arnhem

We hebben ingestemd het invoeren van een gewijzigd rooster voor senior bedrijfsvoerders van het landelijk bedrijfsvoeringscentrum. De wijziging vloeide voort uit de fysieke verplaatsing van de werkzaamheden van Rommerskirchen naar Arnhem.

Uitvoeringsregeling Duurzaam Inzetbaar Plus

De uitvoeringsregeling DI+ is een aanvulling op de regeling 'Duurzaam Inzetbaar- Plus' die per 1 juli 2017 in werking is getreden. Laatstgenoemde regeling had op enkele punten verduidelijking en aanvulling nodig. Het betrof onder meer de situatie dat slechts één persoon binnen de pre-mobiliteitsgroep valt en de situatie dat de pre-mobiliteitsfase korter is dan een jaar. Verder geeft de uitvoeringsregeling duidelijkheid over de duur van de pre-mobiliteitsfase als ook over de salarisconsequenties en de toepasselijkheid van de doorstroomverhoging in de situatie dat een werknemer tijdens de pre-mobiliteitsfase doorstroomt naar een andere functie binnen TenneT. De uitvoeringsregeling is in nauw overleg met de commissie tot stand gekomen.

Realisatie beveiligingsmaatregelen onshore

Het beschermen van het elektriciteitsdistributienetwerk is op basis van artikel 16 van de elektriciteitswet (waarin staat dat TenneT de netten moet beschermen tegen mogelijke invloeden van buitenaf) een wettelijke taak van landelijke en regionale netbeheerders. We hebben dan ook ingestemd met de realisatie van beveiligingsmaatregelen in huidige en toekomstige onshore-stations en verbindingen. Deze maatregelen bestaan uit cameratoezicht, toegangsregistratie en authenticatiemaatregelen met biometrische toegangscontrole. Ze gelden zowel voor TenneT-medewerkers als voor medewerkers van de regionale netwerkbedrijven (RNB's) (bij gedeelde of RNB-stations) in verband met het gemeenschappelijk gebruik van de bedrijfsmiddelen op de hoogspanningslocaties. Door de aanwezigheid van diverse camera observatiesystemen is het onvermijdelijk dat er medewerkers vastgelegd worden. Door waarschuwingsborden en of stickers wordt aangegeven dat er cameraopstellingen staan binnen de kantooromgeving en de HS-stationsomgevingen van TenneT, zodat er géén sprake is van 'heimelijke' cameraobservatie. We hebben de board geadviseerd om een integraal instemmingsverzoek te sturen voor de toepassing van beveiligingsmaatregelen voor al onze assets.

Informatienotities

  • Herscreening AIVD. In 2019 is begonnen met de eerste AIVD type B herscreeningen in het kader van de Wet veiligheidsonderzoeken. Volgens de wettelijke vereisten moet deze screening eens in de vijf jaar worden herhaald.

Onder de aandacht

Zaken waar de commissie bij is betrokken of waarin ze wordt meegenomen zijn:

  • actualisatie van het functieboek;
  • tender voor leaseauto's;
  • track & trace voor bedrijfs- en leaseauto's;
  • werving- en selectieprocedures;
  • privacyvraagstukken;
  • compliance & integrity.