Cijfers

Cijfers

Vergaderen

 • 6x informeel overleg OR
 • 13x formele OR-vergadering
 • 7x overlegvergadering met de board
 • 40x vergadering van commissies AVP, FIN, ORG/DI+ en VGWM
 • 12x vergadering van diverse themagroepen
 • 7x werkgroep PM-concept
 • 12x overleg van delegaties commissie ORG/DI+ met (senior)managers en HR
 • 14x diverse overleggen commissie AVP
 • 16x diverse overleggen commissie VGWM
 • 60x (circa) overleggen met board, HRC, BR, kwartiermakers, medewerkers over Transforming TenneT
 • 80x (circa) overleggen intern OR en met juristen en consultant over Transforming TenneT
 • 17x informeel overleg OR-delegaties met (senior) managers over de afdelingsjaarplannen
 • 15x informeel overleg dagelijks bestuur (DB) met individuele boardleden
 • 14x informeel overleg met diverse adviseurs HRC
 • 4x informeel overleg OR-delegatie met Laetitia Griffith
 • 1x themabijeenkomst met raad van commissarissen en board over safety
 • 6x overleg DB OR met Koordinierungskreis Betriebsrat (KK BR)
 • 1x International meeting board, DB OR en KK BR
 • 2x MedezeggenschapsPlatform Netwerkbedrijven
 • 1x OR Gasunie

Urenbesteding

Van de 9.900 beschikbare uren zijn er 8.352 besteed. Het aantal uren dat beschikbaar is voor OR-werk is grotendeels benut. De werkdruk bij OR-leden is groot. De combinatie van een baan met het OR-werk is voor de meeste leden een enorme uitdaging. De OR is de afgelopen periode voornamelijk druk geweest met het instemmings- en adviestraject Transforming TenneT, Phase 2.

Uitgaven 2019

Advieskosten: voor Transforming TenneT is gebruik gemaakt van twee externe adviseurs. De directie heeft hier haar goedkeuring aan verleend. Het budget is hierdoor met bijna € 15.000 overschreden. Attenties personeel: de OR heeft alle TenneT'ers wederom, net als in 2018, namens Sinterklaas getrakteerd op een chocoladeletter met gedicht. Tijdens de kerstborrels op de diverse locaties zijn gadgets uitgedeeld om aandacht te vragen voor de OR-verkiezingen. Deze zijn uiteindelijk niet doorgegaan, omdat er te weinig kandidaten waren. Publicaties: kosten voor het OR-jaarverslag.