Veel flexibiliteit plus humor nodig en het accepteren van het feit dat we weer in onze traditionele rol vallen van vrouw thuis!

Miriam Maes, CEO Foresee Ltd, President-commissaris Raad van Commissarissen Havenbedrijf Rotterdam