We bevinden ons eensklaps in een andere realiteit

Lieve Declercq Managing Director SPIE Nederland B.V.

Eerlijk gezegd had ik negen weken geleden (ten tijde van dit schrijven), toen we bij SPIE begonnen zijn met het calamiteitenteam, niet bedacht dat ik nu nog steeds zo intensief bezig zou zijn met de crisis die de maatregelen om de gezondheidsimpact van het SARS-COV2 virus te beperken, veroorzaakt hebben. Reikhalzend kijken we, denk ik, allemaal uit naar het moment waarop we het normale leven weer op kunnen pakken. En tegelijkertijd beseffen we allemaal ook wel dat we nog heel lang te maken zullen krijgen met de gevolgen van deze crisis, zowel op gebied van gezondheid en bewegingsvrijheid als op economisch gebied. En doet zich de vraag voor: wat is eigenlijk het normale leven.

Onverminderd gaat mijn eerste prioriteit uit naar gezond en veilig kunnen en blijven werken. In ons bedrijf heeft het merendeel van de collega’s niet de mogelijkheid om zich veilig achter de muren van het thuiswerken te verschansen en zijn zij het juist die ervoor zorgen dat de vitale sectoren technisch kunnen blijven draaien. Wij zijn er trots op dat we gelijk flexibel hebben geschakeld met Techniek Nederland en onze grote opdrachtgevers om te kunnen blijven werken. Dit protocol neemt de 1,5 meter afstand en de richtlijnen op het gebied van hygiëne strikt in acht. Vervolgens moeten we ons ook aanpassen op onze communicatie en onze waterkring nog effectiever laten werken. Want alle harten snel en doeltreffend bereiken was al nooit gemakkelijk, nu is het van levensbelang. Daar waar we aan het begin van het jaar spraken over ‘de uitdaging is niet om de klant te winnen maar de technicus die het kan uitvoeren’, bevinden we ons eensklaps in een andere realiteit. Hoe trots ben ik dan op de snelheid waarin OneSPIE samenwerken in gang wordt gezet. Er is bijvoorbeeld in no-time een interne vacaturesite gemaakt waardoor we nu collega’s van hele andere disciplines kunnen matchen en waardoor we de leegloop zoveel mogelijk beperken. Dat vraagt een behoorlijke dosis flexibiliteit en veerkracht.

Het zal nog even duren alvorens het stof weer is neergedaald, maar één ding weten we zeker: technische dienstverlening is essentieel. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat er veel zaken permanent zullen veranderen. Wij overwegen welke aspecten van de business hetzelfde zullen blijven en welke veranderen. We bekijken het gedrag van onze klanten (en van de klanten van onze klanten), sociale gedragsveranderingen, de leveranciersketens, de productiemodellen en ons eigen winstgevendheidsmodel. In welke vitale sectoren zijn we al vertegenwoordigd, in welke willen we ons nog sterker landelijk positioneren? Deze crisis biedt ook kansen op gebied van duurzaamheid. En wat te denken van onze proposities op gebied van een gezond, COVID-19-proof kantoor. Of van de slimme stad? Snel schakelen is meer dan ooit de sleutel tot succes. Een forecast is een nowcast geworden.Crisis en stress versterken goed en slecht gedrag. Moed, lef, onafhankelijk denken en vasthouden aan onze waarden, maken van ons een sterk bedrijf en een sterk team.