Walk the talk

Een verscherpte strategie, een nieuwe organisatievorm en een vernieuwde leiderschapscultuur: daar horen een inspirerend doel en een prikkelende belofte bij. De Purpose en Promise (lighting the way ahead together) vormen een leidraad voor alle medewerkers. Tim Meyerjürgens en Ben Voorhorst spraken over de betekenis van dit doel en deze belofte voor de hele organisatie. “Het is meer dan een leuk statement op papier.”

“Voor de nieuwe strategie en bijbehorende Purpose en Promise hebben we veel mensen gesproken, zowel intern als extern,” vertelt Tim. “We wilden alle gezichtspunten meenemen en echt vanuit gezamenlijkheid de nieuwe Purpose formuleren. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen zich ermee kan identificeren – dat het alle medewerkers richting geeft.” Ben: “Het is meer dan een leuk statement op papier. De Purpose en Promise vormen onze essentie: ze definiëren ons als organisatie. Medewerkers kunnen zich aan de hand van de Purpose afvragen: ben ik op de goede weg, heb ik de juiste analyse gemaakt?” Tim: “Daarnaast gaat de Purpose natuurlijk ook over onze drijfveer: waar doen we het met z’n allen elke dag voor?”

Connectie zoeken

“Dat het licht blijft branden, dat zit in onze genen,” vertelt Ben. “Dat moeten we koesteren. Maar intussen moeten we ook stappen naar voren zetten. We moeten verduurzamen en daarin willen we als TenneT een leidende rol nemen. Om dat te bewerkstelligen is het belangrijk dat we nog meer in verbinding staan met de maatschappij. Voor mij persoonlijk betekent dat ook connectie zoeken met andere partijen dan de usual suspects.” Tim: “Dat we het samen doen, die gemeenschappelijke opdracht, dat is voor mij ook heel essentieel. En ik vind het mooi dat innovatie een belangrijke rol heeft in onze Purpose en Promise. We moeten nieuwe wegen vinden om ook toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

” Meer weten over TenneT’s nieuwe Purpose en Promise?

“Mij bevalt het feit, dat innovatie en vernieuwing een belangrijke rol spelen in ons nieuwe doel en onze nieuwe belofte.”

Tim Meyerjürgens

“De Purpose en Promise vormen onze essentie: ze definiëren ons als organisatie.“

Ben Voorhorst