Hidden Heroes

De afgelopen maanden is er veel veranderd in de wereld door de coronasituatie. Dit beïnvloedt ook ons dagelijks werk. We zetten graag onze collega’s in het zonnetje die hier op een bijzondere manier mee om zijn gegaan.

Eugen Mayer

Teammanager, Grid Service Germany

“De manier waarop collega’s zich op andere manieren hebben leren organiseren, ervaar ik als de grootste verandering. Dit is de essentiële bouwsteen van onze operationele collega’s en daarom gaat de beschikbaarheid van het systeem gewoon door.”

Mirjam Willemsen

Medewerker, FM Demand

“Moed, eigenaarschap en verbinding zijn voor Facility Management zeer belangrijk bij de uitvoering van ons dagelijks werk. Hierdoor kunnen we juist onze kracht laten zien en er voor collega’s een prettige werkomgeving van maken.”

Zoltin Strietman

Bouwleider, Large Projects Netherlands

”Er is best wel moed en vertrouwen nodig om anderen een inkijkje in je privéleven te geven.”

Corné Scheffers

Lead Engineer, Large Projects Nederland

"In deze periode is het nog belangrijker om vertrouwen in elkaar te hebben. Je hebt nu eenmaal minder zicht op alle zaken door de benodigde maatregelen. Een goed team helpt hierbij enorm en dat heeft NW380!"

Maarten Raap

Lead Engineer, Large Projects Nederland

“Wat betreft eigenaarschap werken we in de huidige projecten volop door om de al ambitieuze planningen, ondanks corona te behalen. Af en toe zorgt dit voor extra vragen of een vertraging. Deze uitdaging wordt met beide handen aangepakt om toch binnen de planning te blijven.”

Suzanne ten Hove- Ermers

Beleidsmedewerker, FM Nederland

“Door de onzekere periode is er ook moed voor nodig om aan te geven dat het soms een dag even niet wil. Door dat toch met je collega’s te delen komt er meteen een nieuwe basis voor verbinding.”

Tanja Gunzelmann

Trainee, HR

“Het nemen van verantwoordelijkheid betekent soms ook het aangaan van nieuwe situaties om jezelf en anderen te beschermen!”

Johan Langenkamp

Lead Engineer, Large Projects Nederland

"Overleg via Video Conference (in relatief kleine efficiënte groepen) zal meer plaatsvinden denk ik. De uitdaging is dan om eenieder aangesloten en geïnformeerd te houden."

Berend van Lente

Bouwleider, Large Projects Nederland

"Samenwerken krijgt een andere betekenis: je bent nog meer op elkaar aangewezen en je respecteert eenieder."

Sjouke Meijer

Bouwleider, Large Projects Nederland

"Door de minimale persoonlijke contacten zijn de drie principes verbinding, moed en eigenaarschap erg naar voren gekomen. Ze waren nadrukkelijk voelbaar voor mij en ik heb me echt, nog meer als frontman gevoeld op site."

Pascal Dittrich

Trainee, HR

Ondanks deze ongewone situatie blijven we ons werk doen. We proberen het beste uit de situatie te halen en ons aan de richtlijnen van TenneT houden. In dit soort tijden bewijst de samenhang van een bedrijf zijn waarde!"

Martin Weber

Network Management Center, Grid Service Germany

"Sinds de Lock-Down werken we in A- en B-teams, een week thuis en een week in ons Network Management Center hier in Lehrte. Eerst was ik wat sceptisch, maar later positief verrast hoe goed het werkt. Wat we meestal naar elkaar toe roepen in het open kantoor, actuele storingen bijvoorbeeld, handelen we nu snel af in de Jabber chat.“

Jan Salzmann

Service Group Manager, Grid Service Germany

"Een uitdaging op het moment is het downloaden van grote hoeveelheden gegevens - dat duurt vaak uren! Daarnaast is er altijd onzekerheid op de bouwplaatsen: het is bijzonder moeilijk om de vereiste minimumafstand te handhaven tijdens meet- en testwerkzaamheden."

Transforming TenneT – een nieuwe Code of Conduct

Yvonne Visser

Head of Compliance & Integrity

”Eind januari vond de kick-off van het ontwerpen van een nieuwe TenneT Code of Conduct plaats. Tijdens workshops vroegen we jouw mening: wat zijn de overtuigingen die ons leiden? En welke regels en principes moeten gelden voor alle TenneT-medewerkers in Duitsland en in Nederland? Jouw input hebben we gebruikt we om een nieuwe TenneT Code of Conduct vorm te geven, die aansluit bij onze cultuur, bij de TenneT strategie, onze Purpose en Promise en in het bijzonder bij onze Principes: Eigenaarschap, Verbinding en Moed. Het resultaat mag er zijn! Je vindt de TenneT Code of Conduct in de Guide@TenneT!”

“Welke regels en principes moeten gelden voor alle TenneT-medewerkers?”

Transformation Office

Om Transforming TenneT te coördineren en vorm te geven is de Transformation Office ingericht. De verschillende werkstromen zullen worden overgedragen aan de organisatie, waarbij de Transformation Office ophoudt te bestaan. Wat waren de hoogtepunten? En hoe gaan we vanaf nu verder?

Guido Fricke

Head Transformation Office

“Toen ik de Transformation Office overnam, was het voor mij belangrijk om bij het aansturen van Transforming TenneT iedereen de volledige bevoegdheid te geven om te handelen en de nieuwe principes na te leven: neem moedig eigenaarschap en verbind met collega’s die je nodig hebt om je werk tot een succes te maken. Een nieuwe aanpak die goed aansluit op onze weg naar verandering.“

Jannis Kuhrt

Senior Advisor Board Office

“In de volgende fase van Transforming TenneT ligt de verantwoordelijkheid voor het leiden en aansturen van duurzame verandering in de organisatie. Transforming TenneT is van iedereen. Ik zie mijn rol in het coördineren van die verandering door het stimuleren van onderlinge afstemming en verbinding.”


Werkstroom Organisatie & Mensen

Een nieuwe organisatiestructuur, gebaseerd op functionele sturing, zorgt ervoor dat TenneT beter aansluit bij onze externe omgeving, die snel verandert en steeds complexer wordt. De werkstroom Organisatie & Mensen heeft in samenwerking met veel collega’s hard gewerkt aan de realisatie hiervan. Hoe hebben zij dit ervaren?

Marjolijn Minnema

Interim Senior Manager HR

“Het is mooi om te zien dat de theoretische benadering die we voor ogen hadden nu echt tot leven komt, dankzij het goede werk van heel veel collega’s. De transformatie gaat nu de volgende fase in: het realiseren van de strategie inclusief de gewenste cultuuromslag. TenneT is klaar voor een succesvolle transformatie!”

Andrea Behrens en Suzanne Zegers

Organisation & People

”De reorganisatie was een enorme operationele uitdaging en heeft zeker wat extra uurtjes gekost. Maar we hebben met veel plezier samengewerkt binnen HR en met alle betrokken collega‘s om tot dit mooie resultaat te komen.”

Een blik vooruit met de Betriebsrat en Ondernemingsraad

Michael Kunter

Voorzitter Betriebsrat

”Het transformatieproces brengt grote veranderingen met zich mee en biedt veel collega’s uitdagingen maar ook kansen. Ik kijk uit naar een goede samenwerking op relevante gebieden, dit versterkt onze onderneming voor de toekomstige taken. Het mag echter niet ten koste gaan van de onafhankelijkheid van de Nederlandse of Duitse TSO-kernactiviteit. Of dit en ook de gestelde doelen worden bereikt, zal blijken en zo nodig moeten worden verbeterd. Uiteindelijk hoop ik dat na de transformatie iedereen tevreden en hopelijk met een glimlach naar het werk kan komen.”

Miriam Calligaro

Voorzitter Ondernemingsraad

”Na alle inspanningen om de nieuwe organisatie op de kaart te zetten en alle vacatures bemenst te krijgen, is het tijd om met elkaar verder te gaan. Weliswaar met beperkingen door de coronamaatregelen, maar toch. Ik hoop dat we met Courage, Connection en Ownership in staat zijn om de plannen uit te voeren en de beoogde resultaten te halen. Daarbij vind ik het van groot belang dat medewerkers zich ‘People in the heart of TenneT’ voelen. In dat kader hoop ik dat ook board en OR een verbeterslag in samenwerking kunnen maken. Namens de OR wens ik iedereen veel succes.”

Culture coaches

Cultuurverandering vraagt veel van ons. Alle hulp is hierbij welkom en om die reden zijn de Culture Coaches in het leven geroepen. Hoe denken zij zelf over TenneT’s cultuurverandering?

Stefan Michel

Teammanager SOG

“Wanneer we in ons dagelijks werk merken dat eigenaarschap, verbinding en moed anders worden ervaren dan we verwachten, vereist het moed en respect hierover te praten. Ik wil TenneT collega’s helpen om meer na te denken over onze acties en samen het effect van verandering te ontdekken.”

Egon Lamers

Adviseur Corporate Communications

“Verbinding is voor mij als mens een belangrijke waarde. Als culture coach wil ik actief bijdragen aan meer verbinding binnen TenneT. Er is moed voor nodig om echt verbinding te maken. Je moet je oogkleppen af zetten en met een open en onbevooroordeelde blik in dialoog gaan, luisteren zonder te oordelen. Om dit te kunnen moet je ook durven reflecteren op jezelf en je eigen handelen. Ik zie dit als een mooie uitdaging en als iets positiefs waarin ik bijdraag aan de transformatie van TenneT en mezelf verder kan ontwikkelen.”


GROW

FOR IT

De principes Eigenaarschap, Verbinding en Moed hebben extra aandacht gekregen door de GROW FOR IT campagne. Een gesprek aangaan over de principes zorgt voor een andere kijk en inspireert! Hoe ervaren collega’s deze principes eigenlijk?

Elske van der Laan

HR adviseur

“Connectie is echt de basis. Op het moment dat er verbinding is, ontstaat een gevoel van veiligheid waardoor men moed krijgt om zichzelf uit te spreken.”

Mohamed Sedek

Trainee HRC

“Eigenaarschap is erg persoonlijk, het heeft te maken met je persoonlijkheid. Niet beoordeeld worden op je fouten is erg belangrijk.”

Transforming TenneT: de voorbereidingen op Day one

Achter de schermen is er veel werk verricht om Transforming TenneT te brengen waar het nu is: de start van de nieuwe organisatie.

Oliver Heerdegen

Werkstroomleider Day one Readiness

“Mee kunnen werken aan de veranderingen die de transformatie met zich meebrengt en daarmee bij te kunnen dragen aan het succes van de organisatie was voor mij de belangrijkste reden de rol van Werkstroomleider aan te nemen. TenneT is een geweldige organisatie. Ik ervaar elke dag de mogelijkheid samen veranderingen door te voeren, van managementniveau tot aan de postkamer. Wat ik meeneem vanuit mijn rol als Werkstroomleider is dat ik altijd een plan B moet hebben en mijn werk uitvoer met de gehele organisatie in mijn achterhoofd, denkend in scenario’s en hierin eigenaarschap moet tonen.”

Marlot Leengoed

Communication Transforming TenneT

“De organisatie informeren over het transformatieproces is de afgelopen maanden enorm belangrijk geweest en ik ben blij dat ik daaraan heb mogen bijdragen. Ik heb veel geleerd over TenneT als organisatie en het heeft mij verbonden met collega’s uit alle hoeken van de organisatie. Ik kijk ernaar uit samen Transforming TenneT vooruit te brengen!”

”Ik heb veel geleerd over TenneT als organisatie.”