Jeroen Dicker en Margriet Rouhof:

”We zijn allemaal verbonden met onze strategie”

Op een afgelegen plek op de Veluwe woont Jeroen Dicker, nieuw Head of Business Development. Sinds de coronasituatie heeft hij zijn bureau in het TenneT-pand in Arnhem verruild voor de keukentafel in zijn woonboerderij. Hier legde hij de laatste hand aan zijn werkzaamheden voor de ‘Workstream Strategy’, onderdeel van Transforming TenneT. Nu is het tijd om zijn werk over te dragen aan Margriet Rouhof, Head of Strategy per 1 juli.

Uitdagingen energietransitie

Jeroen blikt terug op vorig jaar: “We vonden dat de manier waarop we ons werk deden en de strategische richting niet meer paste bij de uitdagingen waarvoor TenneT komt te staan in de energietransitie. Daarom hebben we met elf senior managers en de Executive Board nagedacht over hoe dat anders kan. Uit ons overleg kwamen vier belangrijke pijlers tevoorschijn, de basis voor onze nieuwe strategie.”

“De vier pilaren zijn gericht op onze medewerkers, de financiële gezondheid van TenneT, de energietransitie en, uiteraard onze meest belangrijke taak: de leveringszekerheid.”

Strategie moet leven

Jeroen Dicker onderstreept dat we nu op een punt zijn aangekomen dat de strategie moet gaan leven: “Strategie is voor en van iedereen. Het is nu zaak dat elke medewerker zijn of haar bijdrage gaat leveren. We hebben die strategie vorig jaar al ontwikkeld, maar doordat de nieuwe organisatiestructuur pas net klaar is, kunnen we er ook nu pas vanuit die nieuwe structuur daadwerkelijk mee aan de slag.” En dat is precies wat Margriet Rouhof met haar nieuwe team gaat doen.

Eén actielijst

“Ik verheug me enorm op deze uitdaging”, zegt Margriet Rouhof. “Mensen kennen mij bij TenneT vooral vanuit mijn werk voor Corporate Social Responsibility. In mijn nieuwe rol ga ik strategie, innovatie en CSR combineren, omdat deze onderwerpen sterk met elkaar verbonden zijn.

We werken straks vanuit één afdeling overschrijdende actielijst. Dat is een hele interessante en tegelijkertijd ook een grote uitdaging. Niet alleen inhoudelijk maar ook voor mij als leidinggevende. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om onze nieuwe principes – Eigenaarschap, Verbinding en Moed – te laten zien in alles wat ik doe. Sterker nog: dit is mijn belofte aan iedere collega van TenneT.”

Het nieuwe Head of Strategy is er klaar voor, om samen met ons allemaal de volgende stap te zetten: “Natuurlijk zal dat niet zomaar gaan. We hebben elkaar nodig om de strategie verder te verankeren in onze organisatie. Dat kan ik niet alleen, ik zie het echt als een gemeenschappelijke opgave. Want uiteindelijk zijn we allemaal verbonden met onze strategie.”


Make strategy work

“Een strategie die niet gemeten wordt, is slechts een wens”, zei managementexpert Peter Drucker ooit. Na het aanscherpen van de TenneT strategie is daarom het project ‘Make strategy work’ gestart. Het doel van dit project is de voortgang van de strategische doelen te monitoren. Hiervoor zijn 14 KPI’s ontworpen; drie per strategische pijler en twee overkoepelende. Deze KPI-set en bijbehorende doelen zijn voortaan integraal onderdeel van de prestatieplanning. “Op dit moment vragen we de betrokken units naar de status van elke KPI en relevante ontwikkelingen binnen de strategische pilaren als input voor het geïntegreerde prestatierapport”, aldus Jeroen Geers, die het project ‘Make strategy work’ leidt. “In de volgende fase ontwikkelen we op lagere niveaus operationele KPI’s, afgestemd op de top KPI’s, die gebruikt kunnen worden voor het aansturen van de units en voor het komende prestatieplanningsproces.”

Axel Kießling

Initiative Owner Flex-initiatief

“De toename van hernieuwbare energie- bronnen in het energiesysteem en de afname van fossiele brandstoffen, maakt flexibiliteit een steeds belangrijkere factor in ons energiesysteem. Er zijn verschillende invalshoeken, maar welke zijn de meest veelbelovende? Om ervoor te zorgen dat we bij TenneT investeren in de meest kansrijke flexibiliteitsprojecten en geen belangrijke zaken over het hoofd zien, is in april 2019 ons Flex-initiatief gestart. De belangrijkste succesfactor was en is het diverse en interdisciplinaire team met leden uit beide landen. De uitwisseling tussen Duitse en Nederlandse collega’s was en is zeer constructief: iedereen in het team neemt actief deel, deelt zijn of haar kennis en maakt optimaal gebruik van zijn of haar vaardigheden. Er zijn al resultaten bereikt en aan de EB en het Future Design Committee gepresenteerd”.

Froukje de Vries

Initiative Owner Diversiteitsinitiatief

“Wij geloven dat het stimuleren van diversiteit en het bouwen aan een inclusieve cultuur de prestaties van TenneT vergroot. Daag jezelf uit en bedenk wanneer voor het laatst een nieuw idee van een collega bijdroeg aan een betere oplossing voor jouw probleem. Ons succes van 2020 is een nieuw benoemd SLT met meer dan 30% vrouwen, een goede internationale balans en zes nieuwe senior leaders voor een outside in perspectief. Ook werken sinds vorige zomer acht vluchtelingen tijdelijk bij TenneT. Tenslotte trainden we recruiters in onbevooroordeeld werven en selecteren. Daar zijn we trots op! 'Let’s energise our workforce'.”