Purpose, Promise, Principles

Purpose

Inspirerend doel

To connect everyone with a brighter energy future

Promise

Belofte

Lighting the way ahead together

Principles

Principes die de basis vormen van ons werk

Eigenaarschap

Moed

Verbinding

Samen werken aan een betere energievoorziening

In energie is alles met elkaar verbonden. Lokaal, nationaal en internationaal. Elektriciteit en gas. Offshore en onshore. Vraag en aanbod.

De mensen die energiesystemen mogelijk maken en de mensen die ze nodig hebben. En het zijn mensen bij overheden, bedrijven, organisaties en gemeenschappen die de verantwoordelijkheid en de capaciteiten delen om de energietransitie vooruit te brengen en zo goed mogelijk met onze eindige middelen om te gaan. In onze rol als onafhankelijke Europese netbeheerder brengt TenneT deze mensen en hun expertise samen met die van onszelf, in ons streven om een schitterende energietoekomst te creëren – duurzamer, betrouwbaarder en betaalbaarder dan ooit tevoren.

Het is een uitdaging waarvoor nieuwe ideeën, nieuwe technologieën en nieuw gedrag nodig zijn die voortbouwen op de sterke basis die we hebben gelegd. Het vereist dat we de dingen anders doen en dat we van elkaar leren, in alle bedrijfstakken, omdat we weten dat we niet alle antwoorden zelf hebben.

Daarom werken we graag samen om de kennis en ervaring te delen waarmee we de lichten kunnen laten branden, zodat we als samenleving het energiesysteem kunnen ontwerpen en leveren dat we allemaal nodig hebben voor morgen. 

Together, we are lighting the way ahead.

De wereld verandert en TenneT verandert mee. De ontwikkelingen gaan sneller dan ooit. En de behoefte van de samenleving om een duurzame toekomst te waarborgen wordt overal voelbaar. TenneT wil hier een belangrijke bijdrage aan leveren en onze belofte aan al onze stakeholders waarmaken.

'Vorig jaar hebben we met elkaar besproken wat zo’n belofte inhoudt en specifiek hoe deze onze organisatie beïnvloedt. Want als we een belofte doen, moeten we die nakomen. We hebben gekeken naar onze purpose, promise en principles. Eenvoudig gezegd: welk doel (purpose) streven we als organisatie na voor de komende jaren, wat beloven (promise) we onze stakeholders en welke waarden en gedrag passen daarbij (principles)? Dit moet natuurlijk ook naadloos aansluiten bij onze strategische pijlers die we vorig jaar hebben vastgesteld: • Stimuleren van mensen en onze organisatie • Leveringszekerheid, vandaag en morgen • Vooruitbrengen van de energietransitie • Waarborgen van onze financiële gezondheid.

Ondersteund door de hele organisatie

We vinden het belangrijk dat de purpose, promise en principles door de hele organisatie worden ondersteund. We willen dat onze collega’s zich hiermee identificeren, dat ze gemotiveerd zijn om hieraan bij te dragen en dat het aantrekkelijk is voor nieuw talent om zich bij ons aan te sluiten.

Wat hebben we gedaan om ons doel te bereiken?

Ten eerste hebben we gekeken hoe vergelijkbare organisaties zich positioneren in Nederland en Duitsland. Waardoor onderscheiden ze zich? Vervolgens zijn we in gesprek gegaan met Senior Leaders. We hebben ze vragen gesteld als: hoe denk jij over de toekomst? Wat is er goed in onze organisatie en moeten we behouden? Wat moet er veranderen? Wat voor soort gedrag komt hierbij kijken? Wat maakt dat je elke dag weer vol goede moed komt werken bij TenneT? Deze en andere vragen hebben we ook gesteld aan collega’s van de 'Coalition of the Daring' en aan diverse collega’s in Nederland en Duitsland via een online enquête. Met deze inzichten zijn we aan de slag gegaan en we hebben hieruit drie verschillende richtingen afgeleid waarin we ons kunnen en willen onderscheiden van anderen.

'Elk van de drie brengt eigen uitdagingen met zich mee. Een internationaal bureau, gespecialiseerd op dit gebied, heeft ons hierbij geholpen. We hebben deze drie richtingen voorgelegd aan en besproken met de leden van de Executive Board. We hebben ze uitgedaagd om in detail te reageren op elke richting en deze met elkaar te bespreken.

Geen top-down besluit

Omdat we niet willen dat dit alleen een besluit van de Executive Board is, hebben we online workshops georganiseerd waaraan ongeveer 70 collega’s van verschillende locaties in Nederland en Duitsland en met verschillende achtergronden en functies hebben deelgenomen. De reacties waren veelbelovend.

Dit is zeer goede feedback om op voort te bouwen. We hebben alle feedback verwerkt in deze definitieve versie. De Executive Board heeft deze meerdere keren besproken en alles zorgvuldig onder de loep genomen. Zijn we het eens met alle woorden, kunnen we de promise waarmaken en onze (potentiële) medewerkers hiermee motiveren? We hopen en verwachten van wel. 'Because at TenneT we are lighting the way ahead together'.

Wat kun jij doen?

We zijn erg geïnteresseerd in wat jouw visie is op onze nieuwe purpose, promise en principles. Bespreek dit de komende maanden met je collega’s. Begrijp je wat ermee bedoeld wordt? Hoe ga je hieraan bijdragen en wat ga je doen om de belofte waar te maken? Stuur een e-mail naar communication@tennet.eu en vertel ons wat je van plan bent te gaan doen. We kijken ernaar uit om door jou te worden geïnspireerd.

Ben je geïnteresseerd hoe de purpose, promise en principles eruitzien en wat ze betekenen? Bekijk dan de video.

Job de Visser

“Deze richting is erg mooi. Het klinkt goed om dingen samen te doen, want in de toekomst moeten we het anders doen, alleen weten we nog niet hoe. Onze premier Rutte neemt nu ook het voortouw in dit coronatijdperk en zegt: met 50% van de kennis moeten we 100% van de beslissingen nemen. Wij moeten een verandering doormaken en als we wachten tot de wereld precies weet hoe we het moeten doen, raken we achterop. Wij bij TenneT zullen meer dan 10 jaar besteden aan bouwprojecten en moeten wel vroeg in actie komen om op tijd klaar te zijn voor de toekomst.”

Dr. Roland Dongping Zhang

“TenneT is een innovatieve koploper. De nieuwe positionering moet dit waarmaken, namelijk dat we de energietransitie proactief aansturen, maar daarbij altijd verbonden zijn met onze stakeholder en de samenleving als geheel.”

Camiel van Altenborg

„Onze “purpose” ligt in de maatschappelijke doelstellingen: een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar net. Die schaaltjes in balans houden is een forse uitdaging. TenneT kan daarin een unieke rol spelen als middelpunt tussen vele stakeholders die allemaal een ander schaaltje belangrijker vinden. Dat is soms frustrerend, door de vele tegenstrijdige eisen, maar ook fantastisch, want wij hebben het overzicht en de expertise om die afweging te maken. Mijn collega’s doen dat elke dag, onderbouwd en overtuigd. Dat is voor mij het mooie van TenneT, dat is waarvoor ik ‘s ochtends opsta.”

Mitra Ariatabar

“Alle discussies en overwegingen over wat onze missies en visies zijn en hoe en wat we als bedrijf willen zijn, dienen niet alleen het bedrijf. Als ik nadenk over wat de visies van mijn bedrijf zijn, dan denk ik automatisch na over wat mijn eigen visies als mens zijn en die vraag moeten we ons in de loop van ons leven een paar keer stellen.”