TT Stories

De afgelopen maanden hebben we verschillende verhalen gepubliceerd van collega’s over hoe hun dagelijks werk bijdraagt aan de strategische doelen van TenneT. Transforming TenneT betekent verandering op alle niveaus. Het gaat erom snel gegroeide organisatiestructuren en -processen klaar te maken voor de toekomst. En het gaat over het omgaan met veranderende omstandigheden en nieuwe uitdagingen met een aangescherpte strategie. En het gaat om veel meer: jullie, het centraal stellen van de mensen in onze organisatie. Op deze pagina vinden jullie een verzameling van de verhalen terug.

Anna Lehner

Een toekomstgerichte planning maakt het mogelijk de leveringszekerheid van vandaag en morgen te garanderen.

Sander Weitkamp

Door data met elkaar in verband te brengen, kunnen we het werk voor iedereen bij TenneT slimmer maken.

Jasper Vis

Ik vind het geweldig om de partijen bij elkaar te brengen die vergaande verduurzaming samen mogelijk kunnen maken.

Patrick van de Rijt

Om nu al verder te kunnen, moet je op basis van de kennis van vandaag ook keuzes durven maken.

Jannis Kuhrt

Naast de voor de hand liggende taak om de uitdagingen op het gebied van HRM en de organisatie aan te gaan, omvat Transforming TenneT nog veel andere onder-werpen. Structuur helpt om dit nog succesvoller te maken. En daar werken we continu aan.

Ralf Ott

Als gevolg van congestie kunnen we elektriciteit niet naar alle verbruikers transporteren. Samen met verschillende partners werken we aan mogelijkheden waarmee we eenheden in het elektriciteitsnet flexibeler kunnen inzetten en op die manier beter op de actuele netsituatie kunnen reageren.

Nienke Vorstenbosch

Als mensen de drie principes toepassen in hun werk, merk ik dat zij op hun beurt ook anderen inspireren en enthousiast maken. Op die manier kan iedereen een Ambassador of Change zijn, daar geloof ik in.

Ina-Isabelle Haffke

Tot dusver hebben we ons terughoudend opgesteld, geluisterd naar suggesties en geprobeerd om daar rekening mee te houden. Nu geven we duidelijk aan dat sommige dingen echt niet mogelijk zijn. We stellen ons communicatief dus harder op. Deze omschakeling is soms echt een uitdaging.

Moritz Herter

De spannendste uitkomsten zijn de innovatieve vooruitzichten voor 2030, dus hoe de projectleiders de toekomst voor zich zien.

Siw Meiser

De nieuwe strategie maakt het mogelijk om op lokaal niveau een tastbare bijdrage te leveren aan het algehele doel.

Erdem Uzun

We proberen de energiemarkt van morgen te ontwikkelen, in ieder geval op afzonderlijke gebieden. Interessant vind ik met name hoe uit een idee een concept ontstaat.

Thomas Aksan

Door de samenwerking te zoeken, blijven we ook in de toekomst van betekenis.

Sven-Brian Müller

Ik ben trots dat ik nieuwe, kostenefficiënte offshore-platforms mag ontwikkelen.

Dominique Ernst

Iedere medewerker kan zijn werk alleen goed doen als alle betrokkenen over alle benodigde informatie beschikken en er een gemeenschappelijke visie is.

Donald Kreiken

Betere besluitvorming ligt bij de héle organisatie; we nemen immers allemaal elke dag belangrijke beslissingen, in onze dagelijkse operatie of als het gaat om de toekomst van ons energiesysteem.

Rebecca Wilhalm

Met ons softwareontwerp en onze infrastructuur groeien we ook steeds meer samen met onze collega’s daar die al veel ervaring hebben in in-house ontwikkeling.

Maarten Abbenhuis

In een stimulerende omgeving, waarin we van elkaar kunnen leren, kunnen we op een financieel gezonde manier de energietransitie vooruitbrengen en zorgdragen voor leverings-zekerheid.

image