Otto Jager

”Voor cultuurverandering bestaat geen vast recept”

‘What got us here, won’t get us there’ schetst exact de aanleiding waarom een cultuurverandering nodig is. Maar wat houdt die verandering precies in? En naar wat voor soort organisatie groeien we dan? Dit is een van de zaken waar Otto Jager het afgelopen jaar druk mee bezig is geweest.

Feedback

De wereld om ons heen verandert en ook steeds sneller. Er wordt steeds meer van ons gevraagd. Dat houdt in dat we anders en efficiënter moeten werken en ook sneller beslissingen moeten nemen. Dat laatste moet op andere plekken in de organisatie. Otto: “Je wil niet dat alleen de board belangrijke beslissingen neemt, maar dat ook anderen daartoe in staat zijn. Hiervoor is het belangrijk dat mensen goede feedback krijgen. Over dingen die goed gaan, maar ook over zaken die minder goed gaan, zodat medewerkers weten waar ze aan toe zijn en wat er van hen verwacht wordt. We moeten veel meer naar een lerende organisatie toe, waarin je veel sneller kennis en ervaring met elkaar kan delen.”

Voorbeeldgedrag

Maar voor cultuurverandering bestaat geen vast recept. Je kunt het niet goed meten en je weet niet precies wanneer je er al bent of niet. “Wat dat betreft is het een abstract onderwerp. Je moet vooral veel met elkaar praten, bijvoorbeeld over voorbeeldgedrag en mindset and behavior. Via workshops met alle 300 leidinggevenden gaan we daarmee aan de slag. Ik zie het als een gezamenlijke reis. Je kunt nou eenmaal niet voorspellen; over drie jaar staan we hier of over vijf jaar staan we daar.

Je moet steeds kijken waar de organisatie behoefte aan heeft, waar we staan en wat we nodig hebben. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen in dit traject zijn erg belangrijk.”

Niet van bovenaf

Waar we naar toe willen is een cultuur met meer transparantie, waarin we elkaar openlijk meer feedback kunnen geven, maar ook willen ontvangen. Waar we beslissingen durven te nemen, terwijl we niet voor 100% zeker weten of we het juiste doen. Otto: “In zo’n cultuur kun je ook verkeerde beslissingen nemen. Maar dat is meestal niet erg, als je er maar van leert. Het belangrijkste is misschien nog wel dat cultuur niet iets is wat van bovenaf bepaald wordt; het is iets van ons allemaal. We hebben allemaal een rol; je kunt zelf vragen om feedback, je kunt opstaan als je denkt een beter idee te hebben. Daar willen we naar toe, iedereen is uitgenodigd.”

Ook nieuwe mensen met nieuwe ideeën zijn belangrijk in het bereiken van veranderingen. Daarom videobelt Otto vandaag ook met zijn kersverse collega Sibylle Würthner, Director People, om te horen hoe zij naar dit onderwerp kijkt.

In januari lanceerden we de GROW FOR IT-campagne voor alle TenneT-medewerkers over de TenneT-principes: Eigenaarschap, Verbinding en Moed. Omdat blijven leren en jezelf verder ontwikkelen essentieel is voor Transforming TenneT, wordt de GROW FOR IT-campagne voortgezet. Door middel van de campagne blijven we medewerkers uitdagen zich te verbinden met de nieuwe Purpose, Promise en de Principles. Samen gaan we de strategie van TenneT tot leven brengen!

Voor alle leidinggevenden van TenneT is een leiderschapsprogramma ontwikkeld: Lead Your Team. Het ondersteunt leidinggevenden in hun ontwikkeling en stelt hen in staat om samen met hun teams veranderingen te leiden en zo samen verantwoordelijkheid te nemen voor Transforming TenneT. Het Lead Your Team-programma is gebaseerd op de leiderschapsprofielen die bestaan uit vier leiderschapsthema’s: I lead Business, I lead Change, I lead People, I have impact.

Empathisch, authentiek en communicatief

We ontmoeten Sibylle Würthner, vanaf 1 juli Director People bij TenneT.

Sibylle legt uit wat zij verstaat onder ‘cultuurverandering’ en welke rol zij ziet voor leidinggevenden in zo’n proces. Sybille: “Het allerbelangrijkste is dat je weet waarom een cultuurverandering nodig is en dat je het doel echt begrijpt. Eén ding is duidelijk: veranderingen kunnen alleen plaatsvinden door eenduidige communicatie en gedrag, zoals het creëren van een gezonde ‘fouten maken mag’ cultuur. Authenticiteit is het sleutelwoord. We dagen leidinggevenden hiervoor uit.” HR speelt in dit proces ook een rol, door enerzijds uit te leggen wat verandering met ons doet en anderzijds medewerkers en leiding-gevenden te helpen en te ondersteunen.

Sibylle: “Veranderen lukt alleen als we het samen doen. En ook hierin kan HR ondersteunen om leidinggevenden in staat te stellen hun taken uit te voeren en successen te vieren. Verandering in praktijk brengen doe je als leidinggevende samen met je team. Leidinggevenden zijn een essentieel onderdeel en hoe meer zij de veranderingen uitdragen en de uitdagingen aangaan, hoe gemakkelijker het voor hen is om een voorbeeldfunctie te vervullen. Alleen samen, onder leiding van de leidinggevenden, kunnen we cultuurverandering tastbaar en zichtbaar maken. Inlevingsvermogen, authenticiteit en communicatie zijn essentieel.”

Video:

Otto Jager over culturele verandering

Video:

Sibylle Würthner over culturele verandering

Video:

Otto Jager en Sibylle Würthner over culturele verandering