‘Morgen wordt vandaag uitgevonden’, een uitspraak die in deze tijd meer dan ooit van toepassing is. Waar er grote vraagstukken zijn op het gebied van gezondheid en economie en persoonlijke ongemakken zoals thuiswerken en minimale sociale contacten, zien we ook dat deze uitzonderlijke COVID-19-periode aanzet tot innovatief denken en het nemen van initiatieven.

Nieuwe energie

Bijvoorbeeld als het gaat om de energietransitie. Samen met zeven CEO’s van TSO’s in Europa zien we de kans om de Europese Green Deal een impuls te geven. Zowel in Duitsland als in Nederland zien we een verhoging van de klimaatambities terug in onze investeringsagenda; we hebben een recordjaar voor de boeg. Niet alleen als het gaat om investeringen, maar bijvoorbeeld ook in het snel groeiende aantal mensen dat we nodig hebben om de klus te klaren. Let wel, het is niet eenvoudig om een voortrekkersrol te spelen in de Europese energietransitie.

Maar ik weet zeker dat als iemand het kan, wij het zijn.

In nauwe samenwerking met de politiek, regulators, de industrie en maatschappelijke organisaties. Het proces ‘Transforming TenneT’ heeft ons klaargestoomd voor deze prachtige en uitdagende taak.

We laten al jaren succesvolle voorbeelden zien van een actieve bijdrage aan de transitie naar een duurzame, betrouwbare en betaalbare Europese energievoorziening. Het afgelopen decennium heeft TenneT met haar grens- overschrijdende aanpak aanzienlijke sociaal- economische voordelen behaald: de markten zijn geïntegreerd, de voorzieningszekerheid staat voortdurend op een zeer hoog niveau. Onze interconnectie strategie is relevanter dan ooit. De offshore-leereffecten, over en weer, werpen hun vruchten af in spectaculair lagere maatschappelijke kosten en impactvolle innovaties.

Nu staan we aan het begin van onze volgende groeifase en staan we voor nieuwe en grote uitdagingen. Het integreren van grote hoeveelheden hernieuwbare energie in een nieuw ontworpen energiesysteem tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten is een belangrijke taak die verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Een energiesysteem dat is ‘gebouwd’ op duurzame energiebronnen – wind en zon – is veel dynamischer en complexer. Dit leidt tot hoge eisen aan het ontwerp van het net en vereist ambitieuze investeringen en digitale innovaties die meer extra investeringen kunnen voorkomen. We werken samen met partners in de energiemarkt om nieuwe, slimme technologieën toe te passen en systeem- integratie in de toekomst te implementeren.

Om voorbereid te zijn, zijn we in 2019 begonnen met de transformatie van TenneT. Naast een nieuwe organisatiestructuur en een vernieuwde leiderschapscultuur hebben we onze strategie aangescherpt, die als een kompas richting geeft aan het maken van keuzes en een effectieve bijdrage aan de bedrijfsvoering van TenneT. Ook hebben we een inspirerend doel, een belofte en duidelijke uitgangspunten ontwikkeld om ons te begeleiden op ons groeipad. Met Transforming TenneT anticipeert het bedrijf op de noodzaak van een nauwere samenwerking tussen netbeheerders en andere partijen op het gebied van netontwikkeling, systeemintegratie en innovatie. Daarom zijn in het organisatieontwerp nieuwe toekomstgerichte onderdelen opgenomen zoals Strategie & Partnerschappen, Digital & Process Excellence en Energiesysteemplanning.

Zoals ze zeggen: “Degenen die verwachten dat momenten van verandering comfortabel en vrij van conflicten zijn, hebben hun geschiedenis niet geleerd.” Ik geef toe, het was niet altijd gemakkelijk, en dat zal het ook niet altijd zijn. Terwijl we aan onze dagelijkse werkzaamheden werkten en met succes de winkel openhielden, werkten we ook heel hard aan deze bouwstenen voor onze toekomst. We hadden pittige discussies, we werden uitgedaagd, door onszelf en anderen. Sommigen zullen harder dan ooit gewerkt hebben en voor velen zal het afgelopen anderhalf jaar zeer intensief zijn geweest. Maar wat een leerzame reis was het! En we hebben het gehaald. We zijn er nog niet, maar alle bouwstenen van ons TenneT-huis zijn aanwezig. Dankjewel allemaal voor deze enorme inzet en steun.

De verandering is gaande, constant, maar we hebben met z’n allen een grote, belangrijke stap gezet. En ik weet zeker dat we de komende jaren steeds opnieuw uitgedaagd zullen worden. Maar met een nieuwe organisatiestructuur, een nieuw leiderschapsteam en meer dan 5.000 medewerkers die Moed, Eigenaarschap en Verbinding tot leven brengen, brengen we de toekomst vandaag in de praktijk. Lighting the way ahead together. We zijn er klaar voor!